Mode
Quy chuan
Minimize

          Quy chuẩn:

DANH MỤC QCVN  DO BỘ GIAO THONG VẬN TẢI BAN HÀNH 

TT

QCVN đã ban hành

1

QCVN 01:2008/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm

2

QCVN 04:2009/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải xe môtô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

3

QCVN 05:2009/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải xe ôtô  sản xuất, lắp ráp và xe ôtô nhập khẩu mới

4

QCVN 20:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu hàng hải

5

QCVN 21:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

6

QCVN 22:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

7

QCVN 23: 2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển

8

QCVN 24:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

9

QCVN 25:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giám sát kỹ thuật đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ

10

QCVN 26:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

11

QCVN 27:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thùng nhiên liệu xe mô tô, xe gắn máy

12

QCVN 28:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy

13

QCVN 29:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ống xả xe mô tô, xe gắn máy

14

QCVN 30:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy

15

QCVN 31:2011/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.


các bộ khác

1.     Bộ Công Thương: 9                                         6.     Bộ TC: 14

2.     Bộ GTVT: 15                                                       7.     Bộ TN-MT: 41

3.     Bộ KHCN: 7                                                       8.     Bộ TTTT: 62

4.     Bộ LĐ-TB và XH: 3                                            9.     Bộ XD: 8

5.     Bộ NN-PTNT: 102                                             10.  Bộ YT: 36

                                                                                      11.  Bộ CA: 3.

 
Các Văn bản  khác: